AVUKAT OFISI BAYRAKTAR alanlarında uzman hukukçu kadrosu ile yurtiçi-yurtdışında birçok kurum ve kişiye, çeşitli alanlarda, farklı dillerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunan Mannheim / Almanya merkezli uluslararası bir hukuk bürosudur. Büromuz uluslararası üne sahip firmalarla beraber küçük işletmeler ve bireysel girişimcilere de hizmet vermektedir. Kişisel hizmet ve ekip çalışması felsefesi, müvekkillerimizin hukuki meselelerinin etkili bir şekilde çözümünü sağlar.  

Mannheim 'da en üst seviyede hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 

Almanya ve Türkiye Arasında Etkili Çalışma Ağı 

Sahip olduğumuz bilgi ve uzun yıllara dayanan tecrübelerimize dayanarak sizlere aşağıdaki hizmetleri hem Almanya hem Türkiye'de tek elden sunuyoruz:

 • Şirket kuruluş işlemleri, şirket hisselerinin devir işlemleri, şirket tüzüğü değişikliklerinde ve şirket yöneticisi atama ile şirket işlerinin durdurulması ve şirket fesih işlemlerinde danışmanlık ve eşlik, 
 • Yabancı yatırımcılar için araştırma hizmeti,
 • Şirket devralma işlemlerinde eşlik,
 • Joint Ventures hazırlığı ve eşlik,
 • Gayrimenkul, tapu ve sicil kayıtları tahkikatı,
 • Bilirkişi işlemleri,
 • Mütercim-Tercümanlık 

İş Hukuku

 • Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvuru ve sürecin takibi
 • Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamaması halinde gerekli davaların ikamesi ve yürütülmesi
 • Hizmet Tespiti davası
 • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları


İcra ve İflas Hukuku

 • Her türlü şahıs ve şirketlere karşı alacak takibi işlemleri
 • Şahıs veya Şirketlerin karşılaştığı dava ve icra takiplerine karşı belirlenen strateji çerçevesinde takip etmek, işlemlerini yapmak
 • Alacaklı veya borçlu olarak yer alınan dosyalarda hukuki analiz yaparak yürütülecek stratejiyi belirlemek

Spor Hukuku

 • Profesyonel futbolcu sözleşmeleri
 • Profesyonel basketbolcu sözleşmeleri
 • Cezalara karşı tahkim süreçleri
 • Profesyonel futbolcu alacakları UÇK süreci
 • Yabancı futbolcular için FİFA başvuruları ve takibi
 • Profesyonel Basketbolcul alacakları için BAT başvuru süreci ve takibi


İdare & Vergi Hukuku 

 • İdari mercilere yapılacak tüm idari başvurular,
 • İdare Mahkemelerinde görülen iptal ve tam yargı davalarında vekillik,
 • Vergi Mahkemelerinde görülen davalarda vekillik,
 • Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda vekillik,
 • Yürütmenin durdurulması talebi,
 • Özelleştirme ve kamulaştırma davalarda vekillik,
 • Danıştay’da temyiz aşamasında görülecek davalarda vekillik,
 • İdari cezalar ile vergi suçları ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, 
 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir 

şirketler Hukuku

 • Şirketlere düzenli hukuki danışmanlık hizmeti vermek
 • Ticari sözleşme hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi Hukuki danışmanlık,
 • Ulusal ve Yabancı şirketlerin Ticaret Odası nezdindeki tüm işlemleri,
 • Şirketler Topluluğu yapısının kuruluş işlemleri, ana sözleşmelerinin hazırlanması, pay yapısının oluşturulması gibi tüm hukuki işleri,
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi,
 • Tür değiştirme, birleşme, bölünme, şirket alım-satım,
 • Franchise, distribütörlük, lisans, telif, kira sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Genel Kurul kararlarının iptali, şirketin feshi ve tasfiyesi, ortaklıktan çıkarma davaları


Tüketici Hukuku

 • Tüketici İl/İlçe Hakem Heyetlerine başvuru ve sürecin takibi,
 • Ayıplı hizmet/mallardan doğan davalar,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince açılacak davalar,
 • Her türlü tüketici işleminden doğan uyuşmazlıklara ilişkin ikame edilecek hukuk ve ceza davaları,
 • Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar,
 • Ayıplı Mallardan doğan davalar,
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar,
 • Devre tatillerden doğan davalar,
 • Paket turlardan doğan davalar,
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar.


Aile Hukuku

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Nafaka talebi ve tedbiri
 • Velayet talebi
 • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
 • Mal paylaşımı, katılma alacağı, katkı/değer artış payı alacağı davaları
 • Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği açılacak davalar
 • Tanıma, soybağının reddi ve babalık davalarıUluslararası Miras 

Türk Miras Hukuku, sadece Almanya´da ikamet eden Türk vatandaşları için değil, Türkiye ile Almanya arasındaki hem ekonomik hem de şahsi düzeydeki geniş kapsamlı yükümlülükler nedeniyle, Türkiye´de gayrimenkul sahibi tüm bireyler için çok büyük önem arz etmektedir. Bu durum, Türkiye´de gayrimenkul sahibi tüm kişileri (mirasçıları); özellikle, Türkiye´nin Güney sahillerinde (örn., Antalya veya Alanya) yazlık konutları bulunanları, çok yakından ilgilendirmektedir.

Türk Miras Hukuku, Alman Miras Hukuku ile birçok açıdan ortak özellik taşımaktadır. Bu bağlamda, Türk Miras Hukuku´ndaki çoğu ilke; örn., miras zümreleri ve yedek mirasçılık (mirasçının miras bırakandan önce vefat etmesi durumunda/ ebeveynlerinden önce vefat eden çocuklar), Alman Miras Hukuku ile mukayese edilebilir niteliktedir. Bu benzerliklerin yanında, iki ülke hukuku arasında yasal mirasçılar bakımından çok önemli sonuçlar doğuracak ciddi farklılıklar da mevcuttur. Örneğin, vasiyetname ile yasal mirastan yoksun bırakılan mirasçıların durumu, Alman ve Türk Miras Hukuku açısından farklılık arz etmektedir. Burada asıl önemli olan, erken aşamada uygun/yerinde kararlar alabilmek için hukuki durumun bir an önce açıklığa kavuşturulmasıdır.

Uygulamadaki farklılıklar özellikle,

 • Eşlerin miras payları/oranları,
 • Ortak vasiyetnamenin geçersizliği,
 • Tenkis davası (bkz. Saklı Pay Hukuku),
 • Mirasçılığın ispatı konularında karşımıza çıkmaktadır.

Medeni Hukuk

Medeni hukuk; özel hukuk olarak tanımlanır ve kişilerin birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerini içeren hukuk dalıdır. Borçlar hukuku, Aile hukuku, Miras Hukuku, Eşya hukuku ve Kişiler hukuku; Medeni hukuk içerisinde yer alır. Aslında Medeni hukuk, bir hukuk dalından çok hukukun özünü kapsayan bir terimdir.

 

Medeni hukuk: kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere kendi içerisinde beş ana hukuk dalına ayrılmaktadır. 

Kişi Hukuku: Kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişiliğin korunması, kişisel durumların sicili, yerleşim yeri gibi kavramları içine alan kişi hukuku, gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiliklerden dernek ve vakıfları da inceleyen medeni hukuk dalıdır. 

Aile Hukuku: Aile kavramını ve bu kapsamda nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nesep gibi konuları inceleyen medeni hukuk dalıdır. 

Miras Hukuku: Bireyin ölümünden sonra mallarının, alacaklarının ve borçlarının durumunu düzenleyen medeni hukuk dalı. 

Eşya Hukuku: Kişinin taşınır veya taşınmaz mallar ile kurduğu bağları düzenler. Zilyetlik, tapu sicili, ayni hak, mülkiyet, rehin, ipotek gibi konular eşya hukuku kapsamında incelenir ve medeni hukuk dalıdır. 

Borçlar Hukuku: Kişiler arasındaki borç ve alacak ilişkilerinin düzenlendiği medeni hukuk dalıdır. 

Vize Danışmanlığı

Vize Başvuru işlemleri başvurulan ülkeye göre birçok farklılık göstermektedir. Bir ülkeden vize alabilmek için öncelikle kendinize uygun olan vize tipini seçmeniz  gerekmektedir.

Ülkemizde pek çok vize başvurusu, yanlış ya da eksik doldurulan formlar, uygun olmayan belge sunumu, belgelerin gerektiği şekilde çevrilmemesi gibi nedenlerle geri çevrilmektedir. Bizden profesyonel ve kaliteli vize danışmanlık servisini alarak eksiksiz bir başvuru yapıp, vize reddi riskinizi minimize edebilirsiniz.

.